ECRUITMENT


 

1.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลายอัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิง อายุ 18-38 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
– สามารถยืนทำงานได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
– ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมาทำงาน (บริษัทฯ ไม่มีรถรับส่ง)
***ผู้สมัครต้องมีเอกสารใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์***

 

รายละเอียดงาน

– ประกอบชุดชิ้นส่วนสายไฟ
– ตรวจสอบชิ้นงานที่ตนเองทำเพื่อไม่ให้งานเสีย
– ปฏิบัติงานให้ได้ตาม Plan ที่ Leader จัดเตรียมให้ และปฏิบัติตามคำสั่งของ Leader ในเรื่องงาน

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)

 

Apply Now

2.พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 30-40 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
– มีประสบการณ์ขับรถขนส่งสินค้าโซนภาคตะวันออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
– มีความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ดี
– หากสนใจกรุณาส่ง Resume ภาษาอังกฤษ มาที่ fern.k@sankoelec-th.com
ผู้สมัครต้องมีเอกสารใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์***

 

รายละเอียดงาน

– ขับรถรับ-ส่งสินค้า
– ขับรถส่งเอกสารระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ
– รู้จักดูแลรักษารถ นำรถเข้าดูแลสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด แจ้งอาการที่ผิดปกติที่เกิดกับรถได้
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)

 

Apply Now

3.พนักงานจัดส่งสินค้า จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการจัดเก็บหรือขนส่งอย่างน้อย 1-2 ปี
– สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์
– หากสนใจกรุณาส่ง Resume ภาษาอังกฤษ มาที่ fern.k@sankoelec-th.com
***ผู้สมัครต้องมีเอกสารใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์***

 

รายละเอียดงาน

– รับสินค้าเพื่อจัดเก็บและจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า
– โหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุก
– ติดตามสินค้าและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
– เตรียมสต็อคการ์ดและเช็คสต็อคสิ้นเดือน

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)

 

Apply Now

4. Sales Japanese Speaking จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– Male / Female, Age 22-30 years.
– Bachelor degree in any field.
– Experience for interpreter will be advantageous.
– Excellent communication / Language skills.
– Ability to operate Microsoft Office or another program.
– English Communication. (If possible)
– Japanese Communication. (JLPT N1,N2)
– New Graduates are also welcome!
**Candidates must have a driver’s license for a car or motorcycle.**

 

รายละเอียดงาน

– Coordinate with Thai Staff to Japanese people for translating and communicating.
– Interpret meeting, Translate document, E-mail, Telephone etc. From Thai to Japanese, Japanese to Thai
– Support Thai Staff and Japanese in the company.
– Support any orders from Japanese, Manager, Asst.Manager, Supervisor, Leader for any other relevant department.
– Support the internal employees to communicate with external such as supplier and customers.
– Translate document date and review document to inform supervisor.
– Summary total sales amount and forecast.

 

เงินเดือน

according to company structure

 

สถานที่ทำงาน

304 Industrial Estate (Prachinburi)

 

Apply Now

5.Sales Staff จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– Female, Age 22-30 years old.
– Bachelor degree in any field.
– At least 1-3 years experience in Sales or Marketing.
– Can be operation in computer system.
– Good personality and relationship and service mind.
– Japanese and English communication. (If possible)
– New Graduates are also welcome!
**Candidates must have a driver’s license for a car or motorcycle.**

 

รายละเอียดงาน

– Customer forecast and purchase order handling.
– Control order on hand and prepare shipping confirmation.
– Order key in T-Pics system included item master creation and input order to excel & P.O. hard.
– Monitoring remain and pending order and report status.
– Provide the transportation channel and summary cost of delivery.
– Contact customer for support customer requirement.
– Conduct IATF16949 and ISO14001 requirement.
– Summary total sales amount and forecast.
– Ordering Key In “Accpac” system regarding raw material purchase & sales

 

เงินเดือน

according to company structure

 

สถานที่ทำงาน

304 Industrial Estate (Prachinburi)

 

Apply Now

6.Purchasing Staff (Local Materials) จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– Female, Age 22 – 30 years.
– Bachelor’s degree in any field.
– Experience for purchasing or procurement at least 0-3 years.
– Excellent Communication/Interpersonal skills.
– Able to operate Microsoft Office or Another program.
– Could be work under pressure and shall be have leadership.
– New Graduates are also welcome!
**Candidates must have a driver’s license for a car or motorcycle.**

 

รายละเอียดงาน

– Monthly Jobs
– Add New Items and New Supplier in TPiCS systems include Unit cost master
– Summary supplier cvaluate result cach month
– Summary purchase order cach month (Qauntity & Price)
– Outstanding data preparation
– Confirm purchase RM cost with Accounting every month
– Request Driver for pick up part of Normal & Special case
Routine Jobs
– Follow up schedule from supplier to meet production plan, If not achieve shall be negotiate shipment plan
– Production plan confirmation with supplier schedule ( PC/PU section)
– Update and revise unit price follow Quotation and exchange rate
– Re-check the receiving invoice and data key in T-Pics system from warehouse
– Summary invoice import and send report to Accounting (when received invoice from W/H)
– Follow up pending order from supplier and report status
– Attend APOP mceting (when received new model / change information from Sales section)
– Conduct IATF 16949 and IS014001 requirement
Weekly Jobs
– Collcct data from MRP systems for Issue PO & Send PO to Supplier
– Record data in Outstanding such as confirm status PO, confirm ship date and delivery problem

 

เงินเดือน

according to company structure

 

สถานที่ทำงาน

304 Industrial Estate (Prachinburi)

 

Apply Now

7.IT Staff จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– Male / Female, Age 22-30 years old.
– Bachelor Degree in any filed.
– At least 0-2 years experience in IT section.
– Visual basic and SQL server equivalent programming skills
– Learn quickly and enthusiasm in the job.
– Good communication skills.
– New Graduates are also welcome!
**Candidates must have a driver’s license for a car or motorcycle.**

 

รายละเอียดงาน

– Server management.
– Web site management.
– Management of personal computer used by employees.
– Explains how to use a personal computer.
– Improve work efficiency with the system.
– Maintenance of computer and networks.
– Creating tine necessary system for the factory.
– Data creation.
– New create and update to “Company Web site”
– Can be Computer C programming language or other

 

เงินเดือน

according to company structure

 

สถานที่ทำงาน

304 Industrial Estate (Prachinburi)

 

Apply Now

8. Planning Staff จำนวน 1 อัตรา ต้องการด่วน !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– Female, Age 22-35 years.
– Diploma or Bachelor Degree in any related field.
– At least 1-2 years experience in Production Control & Material Control in industry.
– Excellent communication and could be work under pressure and shall be have leadership.
– Learn quickly and with enthusiasm in the job.
– Can be operations in Microsoft office or another program. (Excel, T-Pics)
**Candidates must have a driver’s license for a car or motorcycle.**

 

รายละเอียดงาน

– Print material prepare for warehouse preparation both machine group and assembly line Fac.1
– Print job order, Setup check sheet and other document such.
– Follow up customer order with sale section and making production plan for Monthly & Weekly assembly line.
– Control FG stock and monitoring raw material (prevent material shortage before set plan) and request raw material as needs.
– Monitoring the production daily results and make catch up plan (In case of delay schedule)

 

เงินเดือน

according to company structure

 

สถานที่ทำงาน

304 Industrial Estate (Prachinburi)

 

Apply Now
Welfare สวัสดิการ
1. Uniform Free (shirts, hats, shoes)             1. ชุดพนักงานฟรี (เสื้อ,หมวก,รองเท้า) 
2. Working day Mon – Fri (According to the company calendar)2. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ (ตามปฏิทินบริษัทฯ)
3. Transportation allowance 45 baht / day (without a car)3. ค่าเดินทาง 45 บาท / วันทำงาน (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
4. Night shift allowance 100 baht4. ค่ากะ 100 บาท
5. Meals (OT.) 30 baht.5. ค่าอาหาร (OT) 30 บาท 
6. Free Lunch (rice + 2 food items / day)6. อาหารกลางวันฟรี (ข้าว + กับข้าว 2 อย่าง / มื้อ)
7. Wedding 2,500-3,000 baht7. เงินช่วยเหลือแต่งงาน 2,500 – 3,000 บาท
8. Grant maternity 2,000 baht8.  เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 2,000 บาท
9. Help for the relatives died 3,000-3,500 baht9. เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต 3,000 – 3,500 บาท
10. Diligence allowance 200-1,000 baht10. เบี้ยขยัน 200 – 1,000 บาท
11. Living expenses 1,000 baht11. ค่าครองชีพ 1,000 บาท
12. Bonus (Depends on company profit)12. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
13. Salary up every year13. ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
14. Sports, New Year’s Party14. งานกีฬาสี+งานเลี้ยงปีใหม่
15. Provident Fund       15. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  
Application documentsเอกสารสมัครงาน
– 2 Photos 1 inc. – รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– 1 copy of ID Card – สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– 1 copy of House Register – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– 1 copy of Transcript – วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
– 1 copy of Driver license– สำเนาใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ
– Copy of Training Certificate – หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 **Please sign certified copies.****เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**


 

5,935 total views, 4 views today

Let's Get In Touch!


TEL : 037-481-095-6 to 223

FAX : 037-481-097

461 Moo7 Tambol Thatoom Amphur Srimahaphote Prachinburi 25140