สิ่งที่เราสร้าง คือ เส้นใบที่เติมชีวิตชีวา
ให้กับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความหลงใหลในการผลิตที่ไม่เปลี่ยนไป ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
สู่อนาคตใหม่ที่ไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ แต่ทำได้โดย “คน” เท่านั้น
ซันโค ไทยแลนด์ในวันนี้ ก็จะยังคงผลิตสินค้า เพื่อชีวิตของรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อไป

Company

sankoのオフィスの写真

“ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์น่ะ ไม่ว่าจะผลิตที่ไหนก็เหมือนกันใช่ไหม...?”
ในกรณีเช่นนี้ โปรดลองใช้บริษัทของเรา เรารู้สิ่งที่ใกล้กับค่านิยมของคุณ และรู้วิธีที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นรูปร่างให้กับคุณได้
・ความเป็นไปได้ที่มากขึ้น
・ความสุขที่ยิ่งใหญ่
・ความฝันเพื่ออนาคต
เราจะ "+" สิ่งดีๆ เล็กๆน้อยๆ ให้กับ “3” สิ่งนี้ที่สำคัญสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト
sankoのオフィスの写真
葉脈の画像

Products

เรารับผลิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนนิรภัยที่สำคัญ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอุปกรณ์ OA เราไม่สนใจเรื่องปริมาณ จึงสามารถรองรับการสั่งซื้อได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่คำสั่งซื้อที่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป สำหรับมาตราการลดต้นทุน โปรดใช้บริษัทของเราในการจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวช่วยของคุณ

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

Production Line

เรากำลังเร่งสร้างระบบดิจิทัลโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอในการตัดและการ Crimp สายไฟ ตลอดจนการจัดการรักษาคุณภาพ เรายังส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านระบบอัตโนมัติอย่างแข็งขัน เช่น การนำ Soldering machine เข้ามาใช้งานด้วย

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト
工場の画像

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト
葉脈の画像

Global Network

เราจะเสนอแผนธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าในอาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยมีประเทศไทยเป็นแกนหลัก หากแจ้งเรามา ลูกค้าก็จะได้โลกาภิวัตน์เสมือนจริงโดยไม่ต้องมีฐานในต่างประเทศ

地球のマーク

ดูเครือข่ายทั่วโลก

葉っぱのイラスト

News

Coming Soon...!

葉脈の画像