Recruitment

โปรดฉายแววของคุณให้เราได้เห็น

บริษัทซันโคฯ คือ สถานที่ที่รวมตัวของคนที่มีเอกลักษณ์
แต่ละคนจะใช้ความสามารถตามแต่ละความถนัดที่ตนเองมีในทุกวัน คุณไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เก่งหรือทำได้ไม่ดี เรามาพัฒนาความสามารถของคุณในสิ่งที่คุณถนัดให้ดีมากขึ้นกันเถอะ ที่นี่มีเพื่อนจะช่วยทำแทนในสิ่งที่คุณทำไม่ได้
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

Recruitment Flow

01

การสมัคร

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวของคุณ
โดยใช้แบบฟอร์มการรับสมัคร

右矢印

02

สัมภาษณ์รอบแรก

ผู้จัดการของแต่ละแผนก
จะเป็นผู้สัมภาษณ์

右矢印

03

สัมภาษณ์รอบสุดท้าย

ผู้จัดการรวมทั้งประธาน
บริษัทจะเป็นผู้สัมภาษณ์

右矢印

04

แจ้งผล
(อย่างไม่เป็นทางการ)

เราจะแจ้งให้คุณทราบ
ทางอีเมลหรือโทรศัพท์

Staff Interview

ธุรการฝ่ายผลิต

การรวบรวมข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพงานในไลน์ผลิต

งานที่ทำ คือ การสรุปข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เปอร์เซ็นต์ของผลการผลิตที่ในไลน์ผลิตทำได้เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากไลน์ผลิต เมื่อมีข้อมูลที่ผิดพลาด จะตรวจสอบเนื้อหากับหัวหน้าไลน์การผลิตจนถึงการร้องขอให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

ฝ่ายขาย

งานที่ใกล้ชิดกับลูกค้า

ฝ่ายขายจะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต่การทำการเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน แต่จะรู้สึกได้ถึงความสำเร็จที่มากขึ้นเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

การจัดการการผลิต

การจัดการเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต

งานของเรา คือ การผลิตและจัดส่งสินค้าตามวันส่งมอบที่ลูกค้าต้องการ การวางแผนกำลังคนที่จำเป็นในการผลิต การติดตามงานของ Leader และ Chief Leader ที่ควบคุมหน้างานการผลิต การเสริมความสามารถในส่วนที่ยังขาด และการถ่ายทอดความรู้ไปยังไลน์ผลิต เป็นงานหลักที่สำคัญในแต่ละวัน

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

Application Requirements

Coming Soon...!