Production Line

เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบกระบวนการที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า นอกจากการเสนอ VE และ VA สำหรับการผลิตแล้ว เรายังตระหนักถึงระดับมาตรฐานการตรวจสอบที่ลูกค้าร้องขอด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดตามประสบการณ์หลายปีของเราในด้านการรับประกันคุณภาพ แม้จะเป็นโจทย์ที่ยากเราก็มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้ ดังนั้นโปรดวางใจให้เป็นหน้าที่ของเรา

工場の写真
工場のイラスト

01

การสร้าง prototypes และการเสนอ VA

右矢印

02

การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

右矢印

03

การผลิตสินค้า

右矢印

04

การตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป

右矢印

05

การจัดส่งสินค้า

Facilities

เครื่อง crimp สายไฟและเทอร์มินอลอัตโนมัติ

เป็นอุปกรณ์ที่ตัดสายไฟตามความยาวที่กำหนดและ crimp เทอร์มินอลโดยอัตโนมัติ โปรแกรมตรวจสอบและมอนิเตอร์ จะตรวจสอบสภาพการ crimp อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวข้อคุณภาพที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชุดสายไฟ และเรารองรับได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์ตรวจสอบภาพต่างๆ

เรามีการนำอุปกรณ์ตรวจสอบภาพอย่างจริงจังเข้ามาใช้ สำหรับส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบอย่างแม่นยำด้วยสายตาได้ เช่น การสังเกตแบบภาพตัดขวางของขั้วต่อที่ถูก crimp และการวัดขนาดที่ลูกค้ากำหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นกลางด้วยค่าตัวเลขได้

กระบวนการบัดกรีด้วยมือ

เป็นกระบวนการบัดกรีด้วยมือของพนักงานที่เชี่ยวชาญ โดยมีกลไกป้องกันข้อผิดพลาด (POKAYOKE) ของอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยในการทำงานด้วยมือ เช่น การควบคุมเวลาทำความเย็นด้วยตัวจับเวลาที่ด้านข้าง jig ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ เรามีระบบการรับรองฝีมือผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใช้ จึงได้รับการประเมินอย่างดีจากลูกค้าด้วย

เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

เป็นกระบวนการบัดกรีอัตโนมัติที่ช่วยให้การผลิตจำนวนมากมีคุณภาพเท่ากัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ต้องการและระดับความยากง่าย เราแบ่งใช้ “การทำงานด้วยมือ" และ “การทำงานด้วยหุ่นยนต์" อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาที่มีความต้องการด้านต้นทุนที่เคร่งครัด ระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากก็ตาม

Staff

รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

จุดแข็งของบริษัทเรา คือ เหล่าพนักงานที่มีความเป็นเลิศใน "ความเป็นปัจเจกบุคคล" ได้สร้าง "ความสามัคคี" ขึ้นมา ซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะความคุ้นเคยกัน หรือเป็นกลุ่มคนที่ถูกกดดันจากคนรอบข้างอย่างไม่มีความหมาย คนที่มีความเป็นเลิศใน "ความเป็นปัจเจกบุคคล" จะมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน ความเก่งและไม่เก่งของกันและกัน และส่งเสริมสิ่งนั้นซึ่งกันและกัน มุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยกันอย่างเต็มใจ และมีพลังในการสร้างความสามัคคีของผู้คนที่แท้จริง เราสัญญาว่า "ความสามัคคีของคน" ของบริษัทเราจะนำหลายสิ่งหลายอย่างมาสู่ลูกค้าของเราอย่างแน่นอน

象のアイコン

Staff Interview

ธุรการฝ่ายผลิต

การรวบรวมข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพงานในไลน์ผลิต

งานที่ทำ คือ การสรุปข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เปอร์เซ็นต์ของผลการผลิตที่ในไลน์ผลิตทำได้เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากไลน์ผลิต เมื่อมีข้อมูลที่ผิดพลาด จะตรวจสอบเนื้อหากับหัวหน้าไลน์การผลิตจนถึงการร้องขอให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

ฝ่ายขาย

งานที่ใกล้ชิดกับลูกค้า

ฝ่ายขายจะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต่การทำการเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน แต่จะรู้สึกได้ถึงความสำเร็จที่มากขึ้นเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト

การจัดการการผลิต

การจัดการเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต

งานของเรา คือ การผลิตและจัดส่งสินค้าตามวันส่งมอบที่ลูกค้าต้องการ การวางแผนกำลังคนที่จำเป็นในการผลิต การติดตามงานของ Leader และ Chief Leader ที่ควบคุมหน้างานการผลิต การเสริมความสามารถในส่วนที่ยังขาด และการถ่ายทอดความรู้ไปยังไลน์ผลิต เป็นงานหลักที่สำคัญในแต่ละวัน

ดูรายละเอียด

葉っぱのイラスト