Staff Interview

象のイラスト

2022.11.21

ฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าเราสามารถทำให้คนที่ชอบในการผลิต และผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รู้จักเรามากขึ้น

เปลี่ยนจากพนักงานในไลน์ผลิตมาเป็นพนักงานออฟฟิศ

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Production Satff
หน้างานที่ได้ปฏิบัติคือ ลงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและสื่อสารกับหัวหน้างานไลน์การผลิตเมื่อข้อมูลที่ได้มามีข้อบกพร่อง
และทำการสรุปยอดการผลิตของพนักงานที่ลงมือปฎิบัติงานในหน้างานในแต่ละวันว่าทำได้ตามเป้าหมายไว้ได้กี่เปอร์เซ็น

อยากทำให้เป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

การที่ได้รับข้อมูลที่หัวหน้างานไลน์การผลิตส่งมาให้ทุกวันทำให้เรารู้ว่าพนักงานแต่ละคนทำงานในด้านการผลิตนั้นมีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่ง ซึ่งพนักงานได้มีความตั้งใจทำงานและทำยอดงานที่ผลิตได้ตามเป้าจริง
จากการที่ได้จัดการข้อมูลที่หัวหน้างานส่งมาให้ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงาน สนุกในงานที่ได้รับ รู้จักระบบการจัดการ การแบ่งเวลา

เป้าหมายส่วนตัวในอนาคต ดิฉันได้ทำงานเกี่ยวกับตัวเลข อยากทำให้มีการวางแผนการลงข้อมุลในระบบ Excel ให้มีความดูง่ายขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ดูซับซ้อน โดยจากการจะนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในบริษัทเรา ในด้านของการทำงาน บริษัทของเราประกอบชุดสายไฟยานยนต์ หลากหลายรุ่นเช่นเดียวกัน ส่วนตัวเราเองอยากถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่หาผู้คนชอบในการผลิตและลูกค้าด้านอุตสกรรมยานยนต์สนใจงานในบริษัทเรามากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป แต่เราจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト オブジェクト

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว