Products ผลิตภัณฑ์

Emergency stop button harness

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ จะมีสวิตช์ลักษณะนี้ติดอยู่ ชุดสายไฟของเราก็ได้ใช้ในส่วนดังกล่าวด้วย ในกรณีฉุกเฉิน ชุดสายไฟนี้จะทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าเพื่อตัดการทำงาน

All Category

ชุดสายไฟสำหรับ
รถจักรยานยนต์

ชุดสายไฟสำหรับ
โฟล์คลิฟท์

ผลิตภัณฑ์ Unit Assembly

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว