Products ผลิตภัณฑ์

Steering switch harness

รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันจะมีสวิตช์มากมายอยู่รอบๆแฮนด์รถ ชุดสายไฟนี้รองรับการทำงานของสวิตช์ต่างๆ และยังใช้ “การบัดกรี” ที่เป็นงานถนัดของเราในส่วนดังกล่าวด้วย

All Category

ชุดสายไฟสำหรับ
รถจักรยานยนต์

ชุดสายไฟสำหรับ
โฟล์คลิฟท์

ผลิตภัณฑ์ Unit Assembly

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว