Products ผลิตภัณฑ์

Seat belt harness

เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังปกป้องชีวิตของผู้คนในเบาะหลังทั้งหมดด้วย ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คุณรู้จะสึกรำคาญกับเสียงเตือนใช่ไหม? ใช่แล้ว ชุดสายไฟนี้มีส่วนในหน้าที่นั้น

All Category

ชุดสายไฟสำหรับ
รถจักรยานยนต์

ชุดสายไฟสำหรับ
โฟล์คลิฟท์

ผลิตภัณฑ์ Unit Assembly

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว