Products ผลิตภัณฑ์

Fuel tank harness

ชุดสายไฟนี้จะช่วยส่งข้อมูล เช่น ปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ ไปยังผู้ขับขี่ตลอดเวลา เป็นการใช้สายไฟชนิดพิเศษที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแม้ว่าจะแช่อยู่ในน้ำมันเบนซิน
โปรดมั่นใจได้ว่าเราสามารถรองรับได้ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานภายใต้สภาวะที่รุนแรงดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาใดๆ

All Category

ชุดสายไฟสำหรับ
รถจักรยานยนต์

ชุดสายไฟสำหรับ
โฟล์คลิฟท์

ผลิตภัณฑ์ Unit Assembly

Contact

โปรดติดต่อเราหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชุดสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลดต้นทุน การจัดหาจัดซื้อในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรับจัดหาชิ้นส่วน และเป็นตัวแทนขายอีกด้วย! สิ่งที่คุณกำลังมองหามีอยู่ที่นี่แล้ว